فروش و تولید دفاتر فانتزی و دفتر فانتزی با قیمت مناسب

قیمت دفتر فانتزی و طرح جلد دفتر فانتزی لیست قیمت دفاتر فانتزی

دانلود کاتالوگ دفتر فانتزی ، دانلود کاتالوگ دفاتر فانتزی

لیست قیمت دفتر فانتزی و لیست قیمت دفاتر فانتزی

دفاتر فانتزی پاندانا

دفتر فانتزی ته چسب و دفاتر فانتزی ته چسب

دفاتر فانتزی فنری و فنر دوبل ، دفتر فانتزی فنری و فنر دوبل

دفتر فانتزی و دفاتر فانتزی
کاتالوگ دفتر فانتزی و لیست قیمت دفتر فانتزی

درباره ما

گروه چاپ کرانه ازسال 1385 فعالیت خود را در زمینه چاپ و نشرآغاز و طی یک سال فعالیت دراین بخش بعد از دریافت مجوز از سازمان ارشاد وتبلیغات اسلامی استان فعالیت خودرا درزمینه تبلیغات گسترده ترنموده و  با اضافه کردن بخش های طراحی و گرافیک فعالیت خود را توسعه داده و با شرکت ها و سازمان های دولتی شروع به کارکرد.

گروه کرانه درسومین سال فعالیت خود با ایجاد شعبه ی دوم در استان و ارائه نمایندگی به سایر استان ها ازقبیل شیراز،اصفهان و استان خراسان رضوی و  بندرعباس فعالیت خود را در زمینه انجام فعالیتهای چاپی گسترش داده و با توجه به  حجم انبوه مشتریان درکشور اقدام به تولید و عرضه سررسید و  دفترتلفن و تقویم های رومیزی و دیواری کرده است

گروه تبلیغات کرانه درجهت توسعه فعالیت های چاپی و فرهنگی درسال اخیر اقدام به تولید دفاتر فانتزی با برند پاندانا نیزکرده است که با ارائه کیفیت عالی درتولید جزو برترین تولیدکنندگان این محصول درکشور میباشد

طی دوسال اخیر با همکاری شرکت های تبلیغاتی سایراستان ها توانستیم مشتریان قابل توجهی ازقبیل واحدهای صنعتی و نیز ارگان های دولتی را به مجموعه اضافه کرده و این ثمره ی تلاش همکاران ما درشرکت و ارائه محصولات باکیفیت مطلوب و پای بندی به اصول مشتری مداری می باشد