گروه چاپ و تبلیغات کرانه اخرین مطالبمدل آتوسا کد 701http://www.karaneh.net/calendar/63پایه چوب با جای یادداشت، خودکار و کارت ویزیت
13 برگی
مدل کارن کد 702http://www.karaneh.net/calendar/64پایه mdf و بدنه پلکسیمدل سفیر کد 703http://www.karaneh.net/calendar/65پایه گالینگور
با جای یادداشت
13 برگی
مدل ویستا کد 704http://www.karaneh.net/calendar/66پایه گالینگور
یادداشت دار
53 برگی
مدل ایکات کد 705http://www.karaneh.net/calendar/67پایه سلفونی با جعبه چوبی
جای یادداشت دو طرفه
13 برگی
مدل یاشا کد 713http://www.karaneh.net/yearbook/68با لوگوی اختصاصی
13 برگی پایه ایندر بورد
مدل لیدا کد 706http://www.karaneh.net/calendar/70پایه گالینگور
با جای یادداشت
13 برگی
مدل تارا کد 707http://www.karaneh.net/calendar/71پایه سلفون
با یادداشت دو تکه
13 برگی
مدل هما کد 708http://www.karaneh.net/calendar/72قطع وزیری
با یادداشت دو تکه فنری
13 برگی
مدل آراد کد 709http://www.karaneh.net/calendar/73پایه سلفون سخت
یادداشت فنری
13 برگی
مدل پارسه کد 710http://www.karaneh.net/calendar/74پایه سلفون سخت افقی
13 برگی
مدل دیدار کد 711http://www.karaneh.net/calendar/75پایه سلفون
13 برگی
مدل آوین کد 712http://www.karaneh.net/calendar/76365 صفحه
کاغذ تحریر 70 گرم
انواع سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/23انواع سررسیدسررسید اختصاصیhttp://www.karaneh.net/view/24سررسید اختصاصیچاپ یک سررسید مناسبhttp://www.karaneh.net/view/25چاپ یک سررسید مناسبمشخصات سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/26مشخصات سررسیدمعرفی اندازه و قطع سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/27معرفی اندازه و قطع سررسیدانواع صفحات داخلی سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/28انواع صفحات داخلی سررسیدتنوع جلد سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/29تنوع جلد سررسیدصحافی در تولید سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/30صحافی در تولید سررسیداز طراحی تا چاپ سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/31از طراحی تا چاپ سررسیدنکات مهم در خرید سررسیدhttp://www.karaneh.net/view/32نکات مهم در خرید سررسیدانواع تقویمhttp://www.karaneh.net/view/33انواع تقویمپیشنهاد کرانه : انتخاب بهترینhttp://www.karaneh.net/view/34پیشنهاد کرانه : انتخاب بهترین